مشاوره                    پیاده سازی                       توانمندسازی                        • ارائه خدمات مدیریتی و مهندسی در زمینه مشاوره و پیاده سازی و ارتقای سیستم های مدیریت پروژه با رویكرد یكپارچه سازی صنعت فن آوری اطلاعات و حوزه ساخت و ساز
 • ارائه خدمات طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امن اطلاعات
 • مشاوره به كارگیری و پیاده سازی سیستم های نوین فن آوری اطلاعات در مدیریت پروژه ها
 • ارائه خدمات مدیریت طرح 
 • ارائه خدمات برنامه ریزی و كنترل پروژه و تامین و توانمندسازی نیروی انسانی
 • ارائه بسته های توانمد ساز مدیران و كارشناسان سازمان ها در مدیریت پروژه های ساخت و فن آوری اطلاعات
 • خدمات فناوری اطلاعات و سیستم های مدیریت اطلاعات پروژه
 •  پیاده سازی و راهبری سیستم های یكپارچه مدیریت پروژه سازمانی تحت وب  (EPM)با رویكرد مدیریت امن اطلاعات پروژهها
 • مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)
 • پیاده سازی، مشاوره و تامین نیروی انسانی متخصص در زمینه پیاده سازی سیستم مدیریت اطلاعات پروژه ها با رویكرد امنیت اطلاعات
 • ارائه خدمات مشاوره در مباحث حقوقی قراردادهای پروژه های ساخت شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات